Blog

Blog | Bekijk alle blogs

Geplaatst door: Cor Slagmolen

Vertrouwen is de basis van elk team: Deel 1: Vertrouwen in jezelf

Vertrouwen is de basis van elk team

Het creëren van vertrouwen moet bij een Agile coach als kunst zijn verheven. Het is niet alleen een vaardigheid, maar een manier van zijn die in de cellen van een Agile coach moet zijn ingebed.

Om als Agile coach vertrouwen te kunnen creëren in een team dient de coach ten eerste vertrouwen in zichzelf te hebben en ten tweede vertrouwen te faciliteren in het team.

Deel 1: Vertrouwen in jezelf

We zijn niet altijd even zeker van onszelf. Dat is ook niet nodig. Het is goed om onzeker te zijn en te twijfelen. We zijn immers geen allesweters. Het is zeer zinvol om je eigen gedachten ter discussie te stellen. Dit geeft de mogelijkheid om te leren. Als je dit echt kunt en objectief naar jezelf kan kijken hoeft onzekerheid en twijfel niet te leiden tot zelftwijfel of een gebrek aan zelfvertrouwen.

Maar vaak gaat het anders en worden we getriggerd door een gebeurtenis. Bijvoorbeeld iemand schiet uit zijn slof omdat hij/zij vind dat je je werk niet goed hebt gedaan. Je gaat je aangesproken voelen en gaat in de verdediging. Vaak denk je achteraf dan dat degene wel gelijk had. Je gaat het oplossen door nog beter je best te doen, om te voorkomen opnieuw kritiek te krijgen. Echter de volgende keer gaat het om iets anders en opnieuw voel je je persoonlijk aangesproken. Als dit vaak gebeurd ga je twijfelen aan je zelf. Je zelfvertrouwen wordt ondermijnt.

Waar gaat het echt om. Vaak willen we beter zijn dan we werkelijk zijn. In veel gevallen begint het al in onze jeugd waarin we het gevoel ontwikkelen “Niet goed genoeg te zijn”. Meestal in reactie op onze omgeving. Een vader die vaak roept; “dit moet je toch beter kunnen”. Natuurlijk uit de beste bedoelingen. Sommige kinderen laten dat niet op zich zitten en gaan over hun eigen grenzen heen en gaan ontzettend hun best doen. Komen uiteindelijk op de universiteit terecht. Studeren rechten of economie en komen er op dertigste achter dat ze alles gedaan hebben voor hun vader en weten totaal niet wat ze zelf nu echt willen.  Andere kinderen gaan geloven dat ze echt niets kunnen en alles wat ze aanpakken uiteindelijk niet goed genoeg is. En dan hebben we een grote midden groep die er ergens tussenin zit.

De basis overtuiging die ten grondslag ligt aan gebrek aan zelfvertrouwen is “Ik ben niet goed genoeg”. Het zit hem in het woordje “Ik”. Normaliter kan het heel gezond zijn te vinden dat je iets niet goed genoeg hebt gedaan. Echter het woordje “Ik” geeft aan dat het een identificatie is. Er is sprake van een identificatie met “Niet goed genoeg zijn”.  We accepteren niet wie we zijn. We moeten perfect zijn en dat zijn we niet.

De sleutel is zelf acceptatie. Jezelf accepteren en waarderen voor wie je bent en wat je doet? Wat als je zou erkennen dat je een uniek individu bent, met je eigen kwaliteiten én ontwikkelpunten. Als je jezelf vergelijkt met anderen, of probeert te zijn zoals iemand anders, dan doe je jezelf tekort. Jij bent gewoon jij. Stel dat je zou beseffen dat er nog nooit iemand is geweest precies zoals jij en dat die er ook nooit meer zou komen, iemand precies zoals jij. 

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.  It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?  Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn’t serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us; it’s in everyone.  And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we’re liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

From A RETURN TO LOVE by Marianne Williamson 

Zelfvertrouwen is een basisvoorwaarde om te kunnen leven zoals je wilt en te zijn wie je bent. Het is jezelf toestemming geven jezelf te zijn. Met al je ‘goede’ en ‘slechte’ kanten. Zelfvertrouwen is fouten mogen maken en daarvan te leren. Zelfvertrouwen is te mogen experimenteren, het juist niet perfect te doen. Het is niet iets dat anderen je kunnen geven, je kunt het alleen jezelf geven. Zelfvertrouwen komt niet van buiten, het komt van binnen. Het is een innerlijk besluit die je kunt nemen. Iedereen kan op elk moment besluiten zichzelf te accepteren zoals hij is. Middels NLP en TA interventies krijg je hier vat op. Hoe meer vertrouwen in jezelf hoe minder afhankelijk van de omgeven. Je wordt meer intern gerefereerd. Je bent dat geen speelbal meer van je omgeving, maar bepaald zelf hoe je voelt. Dit noemen we met een mooi woord “State management”.  Als het team merkt dat je meer intern gerefereerd bent en dus stabieler bent in je emoties en navenant minder oordeelt over anderen zal dat direct voelbaar zal zijn binnen je team. Het vertrouwen in jou zal stijgen. Zelfvertrouwen nodigt zelfvertrouwen uit. In deel twee ga ik in op hoe je vertrouwen faciliteert in het team. Zoals”Patrick Lencioni aangeeft in zijn boek “De vijf frustraties van teamwork” is vertrouwen de basis van “Resultaat gedreven teams”.

In de Agile Coach opleiding wordt dit onderwerp verdiept en leer je interventies waarmee zelfvertrouwen kan bevorderen.

 

 

 


Delen: