Agile Coach training

Agile Coach training

Agile is werkelijk hot! De beloftes zijn groot. Betere ‘time to market’, de klant krijgt wat er gewenst wordt, meer betrokkenheid vanuit de teams naar de klant, efficiënter werken, minder sturing, mensen zijn meer blij en tevreden en bovenal continue focus op verbetering. Agile werken betekent snel kunnen veranderen en voortdurend bewegen. Korte customer feedback-loops stellen je in staat producten en dienstverlening snel aan te passen aan de behoefte van de klant. En het verhoogt de productiviteit, creativiteit en motivatie. --- Maar helaas is de praktijk weerbarstiger. Het implementeren van een Agile werkwijze, zoals Scrum, SAFe en spotify is geen garantie voor bovenstaande voordelen.


Agile Coaches kunnen daarbij helpen. De Agile Coach is een belangrijke persoon in organisaties die Agile werken of dat van plan zijn te implementeren. Organisaties vragen voor de rol van Agile-coach of scrummaster vaak een projectleider, die zijn kwaliteiten heeft bewezen. Maar voor het werken met Agile en de juiste omstandigheden creëren voor een scrumteam is een specifieke mindset nodig.
Een Agile Coach combineert training met instructie van Agile-principes om het team zelf-organiserend te maken en zelfsturend te laten zijn. De Agile Coach helpt het team om het werk gedaan te krijgen volgens de Agile-principes. Daarvoor moet een coach een veilige omgeving kunnen neerzetten en handhaven, zodat mensen nieuwe dingen willen leren en durven te experimenteren.
Voordat een Agile coach anderen gaat begeleiden, is het goed om eerst de eigen sterke en zwakke kanten onder de loep te nemen en de eigen coachingsstijl te onderzoeken.


In deze Agile Coach training leer je te faciliteren in de onderstroom. Je leert organisatie culturen te begrijpen en hoe team dynamieken werken. Hoe je de Agile mindset kan motiveren.
Tijdens deze Agile Coach training leer je niet alleen Agile werken introduceren, maar kan je teams zo stimuleren dat ze alles uit zichzelf halen. Een agile coach is vaardig in het coachen op organisatie, team en individueel niveau. Een Agile coach is instaat Product Owners en Scrum Masters in hun rol te begeleiden, management en directie mee te nemen in het Agile denken en doen. Een Agile Coach kijkt daarbij ook naar relaties tussen teams en naar relaties tussen teams en de rest van de organisatie.

Inhoud van de Agile Coach Training

Dag 1:
We belichten de fundamenten van Agile Coaching: wat houdt het in, hoe verschilt het van andere coachingsstijlen, wat verwacht de organisatie van een Agile Coach? We oefenen met het bewust worden van intrinsieke vaardigheden en hoe je deze in anderen naar boven haalt. Het samenstellen van het multidisciplinaire team komt aan bod, net als het creëren van condities voor ’high performance’. Welke interventies kunnen nodig zijn om het team te stimuleren. Daarnaast komt ook het bevorderen van ‘agility’ in de organisatie aan bod. Wat kun je als Agile Coach doen om de mindset te veranderen?

Dag 2:
Tijdens de tweede dag gaan we in op de rol van de Agile Coach voor het team. Hoe creëer je zelfsturing en hoe blijf je het team motiveren en stimuleren deze koers vast te houden? Hoe versterkt je de autonomie van een teamlid? Om mensen te laten experimenteren met nieuwe rollen is het nodig dat je hen vertrouwen biedt. Vertrouwen begint bij zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen nodigt vertrouwen uit. Als Agile coach dien je vertrouwen te hebben in je zelf. Je niet te laten leiden door de omgeving. In controle te blijven van je eigen emoties. State management noemen we dit. Hoe pak je dat aan? Ook een-op-een coachen van mensen is soms nodig. Wat wordt daarin van u verwacht? Bent u voorbereid op mogelijke weerstanden? We oefenen met verschillende coachingsstijlen en interacties.

Dag 3:
In de ochtend zullen we kijken naar ‘Scrum of Scrum’ , Nexus, LeSS en het Scaled Agile Framework. Ook het uitrollen van Agile over meerdere teams gaan we onderzoeken. Hoe creëer awareness bij het management. Het houden van levendige ceremonies. Het ondersteunen van de PO. 

Na afronding van deze Agile Coach training kun je:

 • Als Agile coach aan de slag
 • Aangeven wat Agile betekent qua mindset en gedrag, wat het betekent qua organisatie structuur, business, management en team structuur
 • Verschillende Agile frameworks, zoals, Scrum, SAFe, Less, Spotify en Nexus op hun waarde schatten. En kun je advies geven welke form het meest geschikt zou zijn voor een specifieke organisatie
 • Awareness trainingen te geven voor management en directie
 • Team dynamieken begrijpen en heb je vaardigheden om hierop te interveniëren
 • Levendige ‘Retrospectives’ te initiëren
 • Een sfeer van onderling vertrouwen en een veilige omgeving creëren voor het multidisciplinaire team
 • Teamleden stimuleren en motiveren om te experimenteren en van de praktijk te leren
 • Beoordelen welke coachingsaanpak nodig is voor een team of een individu en deze toepassen
 • Werken op basis van gelijkwaardigheid, commitment creëren en afstemmen op het team
 • Jezelf als coach beoordelen op mate van zelfkennis, zelfvertrouwen en uw coachingsstijl uitleggen aan anderen
 • Transparant werken, situaties met open vizier benaderen en vanuit verschillende invalshoeken een vraagstuk benaderen
 • Gedrags- en denkpatronen en leerstijlen signaleren, analyseren en bespreekbaar maken
 • De juiste vragen stellen, emoties benoemen en zo nodig individuen en het team confronteren
 • Verantwoordelijkheid uit handen geven en ruimte bieden aan teamleden om invloed op de gang van zaken uit te oefenen
 • Zorgvuldig handelen en zonder oordelen of aannames teamleden stimuleren zichzelf te blijven verbeteren

Duur

De training duurt drie dagen. De eerste twee dagen zijn na elkaar, de derde dag is één of twee weken later. 

Doelgroep

Je werkt als professional in project-management, softwareontwikkeling,
IT-servicemanagement of business-management. Je wilt je verder verdiepen in de Agile-filosofie en Scrummethodologie en als Agile Coach aan de slag in je projectteam en organisatie.

Voorkennis

Voor deze training is kennis op het niveau van Agile Scrum
Foundation nodig.

Examen

Geen examen.

Na afloop krijg je ;

• Het boek Coaching Agile Teams van Lyssa Adkins
• Het boekje Waardevolle Agile Retrospectives van Ben Linders

Kosten

De kosten voor deze opleiding zijn 1575,- ex btw per persoon, inclusief syllabus zie agenda voor de eerst volgende start data.

Materiaal

Deelnemers ontvangen enige tijd voor aanvang van de training een uitgebreide map met presentaties, praktijkopdrachten, casus, voorbeeldexamen en een verklarende woordenlijst.

Werkwijze

De Agile Coach training kenmerkt zich door een interactieve aanpak, waarbij theorie, discussie, cases met opdrachten en examenvragen elkaar afwisselen. Deelnemers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan de praktische sessies om zo veel mogelijk uit de training te halen. Daarmee bereiden deelnemers zich optimaal voor op het examen én kunnen ze de opgedane kennis en inzichten direct in praktijk brengen.

In company

Deze Agile Coach training is te volgen als onderdeel van het open-rooster-programma op een van onze cursuslocaties, maar ook als een in-company-training op een locatie naar keuze. Maatwerk geeft de mogelijkheid om een aangepast trainingsprogramma te ontwerpen dat maximaal aansluit bij de wensen van je organisatie. Voor een in-company-training spreken we in een uitgebreid intakegesprek af hoe wij de best mogelijke resultaten kunnen leveren.

Algemene voorwaarden

Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze trainingen en workshops. Deze staan op onze website.

Informatie

Wil je meer informatie over actuele data en prijzen, kijk dan rechtsbovenaan op deze pagina. Wil je informatie over
maatwerktrajecten en in-company-trainingen, neem dan contact op via het contact formulier of bel +31651119557

 

Praktische zaken op een rij

• Kosten: € 1575,- ex btw.
• Tijdsduur cursus: 3 dagen
• Minimum aantal: 3
• Materiaal: trainingsmap, boek ” Coaching Agile teams” en boekje “Waardevolle Agile Retrospectives”
• Korting op vervolgtraining: €200,-

Houd me op de hoogte

Er zijn momenteel geen geplande Agile Coach training trainingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe trainingen? Vul dan onderstaand formulier in.

Wat vinden klanten?