Prince2 Practitioner (2017)

Prince2 Practitioner (2017)

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een procesgerichte methode voor effectief project management wat makkelijk geschaald en op maat gemaakt kan worden voor het managen van alle type projecten.

PRINCE2® is een internationaal erkend product wat als de facto standaard geld voor projectmanagement over de hele wereld. De PRINCE2® methode is in het publiek domein en biedt niet-auteursrechtelijk beschermde best practice richtlijnen voor projectmanagement.

Doelgroep
Organisaties of individuen die zoeken naar een ge-controleerde aanpak voor het leiden van projecten, inclusief (aankomende) project leiders, team management, hoger management, consultants en projectondersteuners.

Inhoud
Thema’s

Business Case
Organisatie
Kwaliteit
Plannen
Risico’s
Wijziging
Voortgang


Processen

Starting up a Project
Directing a Project
Initiating a Project
Controlling a Stage
Managing Product Delivery
Managing a Stage Boundaries
Closing a Project


Resultaat
Na afloop van deze training bent u in staat om:

Te laten zien dat u de relaties tussen de proces-sen, thema’s, principes en PRINCE2® producten begrijpt en deze kan toepassen in een project scenario.
Demonstreren dat u redenen achter de processen en thema’s van PRINCE2® begrijpt en de principes waarop deze elementen gebaseerd zijn.
Toepassen van PRINCE2® om een project uit te voeren en te leiden in een omgeving waar PRINCE2® wordt gebruikt.
Toepassen en op maat maken van PRINCE2® om een specifiek project scenario in verschillende omstandigheden te adresseren.
Te benoemen welke managementproducten input en output van de zeven processen vormen.
Benoemen van het doel en kerninhoud van de belangrijkste managementproducten.
De relaties tussen processen, op te leveren product, functies en de managementvorm van een project te beschrijven.
Om het Practitioner examen af te leggen.
Begrijpen van de verantwoordelijkheden van iedereen die een rol in het 
project hebben.
De stappen aan te geven om het project gecontroleerd uit te voeren en met een 
set van zichtbare activiteiten de gewenste doelen te behalen.


Duur
3 dagen (waarvan de eerste twee aansluitend en de derde dag na een interval van een of twee weken). Op de middag van de laatste dag wordt het examen afgenomen.

Prijs
€ 1.575,- exclusief BTW, inclusief uitgebreide trainingsmap en eenmalige examenkosten. 

Aanmelden

Kies een training en meld je eenvoudig aan.

Wat vinden klanten?