Prince2 Foundation (2017)

Prince2 Foundation (2017)

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is een procesgerichte methode voor effectief projectmanagement wat makkelijk geschaald en op maat gemaakt kan worden voor het managen van alle type projecten. PRINCE2 is een internationaal erkend product wat als de facto standaard geld voor projectmanagement over de hele wereld. De PRINCE2 methode is in het publiek domein en biedt niet-auteursrechtelijk beschermde best practice richtlijnen voor projectmanagement.

Tijdens de PRINCE2 Foundation training leert u de theoretische basis van de PRINCE2 methoden inclusief de zeven processen, zeven thema’s en de zeven centrale principes om project volgens PRINCE2 uit te voeren. Na het slagen voor het Foundation examen krijgt u een erkend Foundation certificaat. Het examen meet of u in staat bent lid te zijn van een projectteam dat gebruikt maakt van PRINCE2.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals die zoeken naar een gecontroleerde aanpak voor het leiden van projecten, inclusief (aankomende)projectleiders, consultants en projectondersteuners.

Inhoud


Principes
 • Voortdurende zakelijke rechtvaardiging
 • Leren van ervaringen
 • Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden
 • Managen per fase
 • Manage bij uitzondering
 • Productgerichte aanpak
 • Op maat maken voor de projectomgeving

Thema’s

 • Business Case
 • Organisatie
 • Kwaliteit
 • Plannen
 • Risico’s
 • Wijziging
 • Voortgang


Processen

 • Starting up a Project
 • Directing a Project
 • Initiating a Project
 • Controlling a Stage
 • Managing Product Delivery
 • Managing a Stage Boundaries
 • Closing a Project


Resultaat


Na het voltooien van de cursus bent u in staat om:

 • Begrijpen en gebruiken van de meest belangrijke concepten van de PRINCE2 methode.
 • Een project te monitoren binnen de grenzen van het Project Plan.
 • Effectief deel te nemen aan een project dat gebruikt maakt van de PRINCE2 methode.
 • Het doel en inhoud van alle functies, zeven thema’s, zeven processen en zeven principes te beschrijven.
 • Te benoemen welke managementproducten input en output van processen vormen.
 • Doel en inhoud van de belangrijkste manage-mentproducten te beschrijven.
 • De relaties tussen processen, op te leveren product, functies en de managementvorm van een project te beschrijven.
 • Om het Foundation examen af te leggen en een stevige basiskennis op te bouwen voor het volgende Practitioner niveau.
 • Begrijpen van de verantwoordelijkheden van ieder-een die een rol in het project hebben.
 • De stappen aan te geven om het project gecontro-leerd uit te voeren en met een set van zichtbare activiteiten de gewenste doelen te behalen.

 

Duur
3 dagen (waarvan de eerste twee aansluitend en de derde dag na een interval van een of twee weken). Op de middag van de laatste dag wordt het examen afgenomen.

Deze training kan ook 4 avonden gegeven worden. 

Prijs
Voor de drie daagse € 1.425,- exclusief BTW, inclusief uitgebreide trainingsmap en eenmalige examen kosten. 

De avond opleiding is € 1.225,- exclusief BTW, inclusief uitgebreide trainingsmap en eenmalige examen kosten.

Aanmelden

Kies een training en meld je eenvoudig aan.

Wat vinden klanten?